Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 116 - 75 ...15 - 2

359/2020
Lag om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
358/2020
Lag om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
355/2020
Lag om handel med sälprodukter
351/2020
Lag om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
325/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer
315/2020
Lag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
314/2020
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen
310/2020
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
309/2020
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
308/2020
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
302/2020
Lag om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen
301/2020
Lag om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen
300/2020
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19- epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden
299/2020
Statsrådets förordning om ändringar av lista 1 i bilagan om kemikalier till konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
297/2020
Lag om temporärt stöd till personer som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön
290/2020
Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
288/2020
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
286/2020
Tilläggsbudgeten för 2020
285/2020
Statsrådets förordning om utsökningsverksamhetens förvaltning
282/2020
Statsrådets förordning om temporära undantag från kör- och vilotider inom vägtrafiken
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 116 - 75 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.