Författningsändringsregister: 2020

15/2020
Lag om det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
14/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2020
13/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023
11/2020
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020
10/2020
Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2020
9/2020
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2020
8/2020
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020
7/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av kommunernas verksamhet och för en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet
6/2020
Statsrådets förordning om överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för åren 2020–2023
5/2020
Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
4/2020
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Masku kommun och Nousis kommun
2/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.