Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 1177 - 1120 1119 - 1092 1091 - 1017 1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 ...15 - 2

1177/2020
Justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i justitieförvaltningens nationella informationsresurs
1175/2020
Statsrådets förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19
1174/2020
Statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
1172/2020
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av dataombudsmannens byrå
1171/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
1170/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2021 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1169/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2021
1168/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata
1167/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer
1166/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna
1159/2020
Lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster
1145/2020
Lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi
1138/2020
Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner
1134/2020
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av en rättad uppgift om skatten för skatteperioden
1128/2020
Skatteförvaltningens beslut om utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter i bilbeskattningen
1127/2020
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten
1124/2020
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2021
1123/2020
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
1121/2020
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2021
1120/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 1177 - 1120 1119 - 1092 1091 - 1017 1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.