Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 1177 - 1120 1119 - 1092 1091 - 1017 1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 ...15 - 2

1119/2020
Social- och hälsovårdministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets förordning om kemikalier som avses ei i bilaga VI till CLP-förordningen
1118/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av kemikalieanmälan och uppgifter om mängder
1117/2020
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2021
1116/2020
Inrikesministeriets förordning om skyddspolisens avgiftsbelagda prestationer 2021
1115/2020
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1114/2020
Lag om temporärt stöd för beskogning
1113/2020
Statsbudgeten för 2021
1112/2020
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för kopplingar till PE-rör avsedda för vatten- och avloppsinstallationer i byggnader
1111/2020
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1110/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
1108/2020
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2021–2023
1107/2020
Tullens arbetsordning
1105/2020
Statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer
1104/2020
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Journalistik och öppen kommunikation som stöd för den finländska demokratin
1101/2020
Statsrådets förordning om betalning av statens andel av förmåner och kostnader som betalas ur folkpensionsfonden och om betalningsdagar för vissa förmåner
1097/2020
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen
1096/2020
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1095/2020
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
1094/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer 2021 och 2022
1092/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral åren 2021 och 2022
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 1177 - 1120 1119 - 1092 1091 - 1017 1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.