Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 1177 - 1120 1119 - 1092 1091 - 1017 1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 ...15 - 2

1091/2020
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1090/2020
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2021
1082/2020
Lag om främjande av scenkonst
1078/2020
Lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025
1067/2020
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
1064/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om foder för särskilda näringsbehov
1063/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer
1062/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1059/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
1058/2020
Lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid- 19
1057/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration
1046/2020
Lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning
1044/2020
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för PE-rör avsedda för vatten- och avloppsinstallationer i byggnader
1036/2020
Statsrådets förordning om skattegranskning vid bilbeskattning
1030/2020
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av skatter som betalats för skatteåret 2020 innan beskattningen har slutförts
1029/2020
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2021 till de enskilda kommunerna
1027/2020
Utrikesministeriets förordning om ändring av överenskommelsen med Etiopien om tekniskt stöd för kvalitetsförbättringsprogrammet för ökad jämlikhet inom undervisningssektorn
1026/2020
Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
1018/2020
Lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter
1017/2020
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Republiken Slovakien upphör
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 1177 - 1120 1119 - 1092 1091 - 1017 1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.