Författningsändringsregister: 2020

1016/2020
Skatteförvaltningens beslut om anteckningsskyldighet, anteckningar och förvaring av verifikationer i bilbeskattningen
1015/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i bilskattedeklarationen
1014/2020
Skatteförvaltningens beslut om återkallande av bilskattedeklaration
1013/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer
1012/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1009/2020
Statsrådets förordning om ändring av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
1007/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas om skattefri användning av fordon och när fordonsöverlåtarens skattefria användning upphör
1006/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i anmälan om ibruktagande av fordon
1005/2020
Skatteförvaltningens beslut om körjournal över användning av fordon
1004/2020
Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon
1003/2020
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1002/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1001/2020
Skatteförvaltningens beslut om anmälningsskyldighet i bilbeskattningen när ett tidsbundet hyresavtal ändras
996/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift år 2021
995/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
985/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
984/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster år 2021
982/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering som bilskatteombud i bilbeskattningen
981/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om förlängning av maximitiden för skattefri användning i vissa fall
980/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan för utredning av en persons vanliga vistelseort

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.