Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 1177 - 1120 1119 - 1092 1091 - 1017 1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 ...15 - 2

1275/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer
1272/2020
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021
1269/2020
Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
1266/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
1263/2020
Foderlag
1262/2020
Lag om stöd för byggande av bredband
1244/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning
1215/2020
Lag om utbildning som handleder för examensutbildning
1214/2020
Läropliktslag
1213/2020
Finlands Banks meddelande
1204/2020
Lag om inkomstskatteskalan för 2021
1198/2020
Lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1197/2020
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt
1196/2020
Lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa
1193/2020
Statsrådets förordning om regionalt transportstöd för åren 2020–2022
1184/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1183/2020
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning
1182/2020
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1180/2020
Försvarsministeriets förordning om upphävande av försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2020–2022
1178/2020
Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om förkastade åtal
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 1177 - 1120 1119 - 1092 1091 - 1017 1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.