Författningsändringsregister: 2019

978/2019
Statsrådets beslut om landskap
977/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagstiftning som gäller föreningsregistret och registret över religionssamfund
975/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2019
974/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2019–2020
972/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriet förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
970/2019
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar
969/2019
Statsrådets förordning om Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning
968/2019
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
959/2019
Lag om trafik- och patientskadenämnden
949/2019
Lag om Patientförsäkringscentralen
948/2019
Patientförsäkringslag
947/2019
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2019 års fastighetsbeskattning
946/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2019–2020
945/2019
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
906/2019
Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
905/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till den andra fasen av Tanzanias inkluderande skogsplanteringsprogram
903/2019
Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland från Malta
902/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2019–2020
901/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020
899/2019
Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.