Författningsändringsregister: 2019

792/2019
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
782/2019
Sjötrafiklag
776/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa mikrober, parasiter och varor som importeras från länder utanför Europeiska unionen och som medför risk för spridning av djursjukdomar
764/2019
Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden
763/2019
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag
761/2019
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2019/2020
760/2019
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av bestämmelser som utfärdats med stöd av bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999
754/2019
Statsrådets förordning om stöd för biodling
753/2019
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2019–2020
752/2019
Statsrådets förordning om skärgårdsdelegationen
751/2019
Statsrådets beslut om sammanslagning av Nurmes stad och Valtimo kommun
749/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
748/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
747/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
746/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den maximala viktandelen för en pensionsanstalt eller Sjömanspensionskassan vid beräkning av aktieplaceringars årsavkastningsprocent
742/2019
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Regeringsformen för Finland 1919
739/2019
Statsrådets förordning om delegationen för rymdärenden
738/2019
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
720/2019
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
719/2019
Statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.