Författningsändringsregister: 2019

720/2019
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
719/2019
Statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster
715/2019
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
714/2019
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
712/2019
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen
711/2019
Statsrådets förordning om metoder för underrättelseinhämtning inom militär underrättelseverksamhet
710/2019
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/796 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater
709/2019
Statsrådets förordning om civil underrättelseinhämtning
707/2019
Justitieministeriets förordning om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
706/2019
Statsrådets förordning om ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan
705/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2019
704/2019
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter
695/2019
Lag om studerandehälsovård för högskolestuderande
680/2019
Lag om aktiesparkonton
667/2019
Lag om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
663/2019
Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
661/2019
Statsrådets förordning om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
657/2019
Lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
650/2019
Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen
639/2019
Lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.