Författningsändringsregister: 2019

616/2019
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
615/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna
614/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om värdena för hotade fiskar och fiskar på tillbakagång
613/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejder
612/2019
Statsrådets förordning om studentexamen
611/2019
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
610/2019
Statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
608/2019
Finansministeriets förordning om aktieemittenters ersättningspolicy och ersättningsrapporter
607/2019
Statsrådets förordning om avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC
600/2019
Utsädeslag
595/2019
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
594/2019
Lag om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
590/2019
Lag om militär underrättelseverksamhet
582/2019
Lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik
577/2019
Statsrådets förordning om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
572/2019
Lag om tillhandahållare av virtuella valutor
571/2019
Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
562/2019
Lag om upphävande av lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
561/2019
Lag om upphävande av lagen om riksomfattande personregister för hälsovården
552/2019
Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.