Författningsändringsregister: 2019

545/2019
Lag om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den
544/2019
Varumärkeslag
543/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
530/2019
Lag om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
527/2019
Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
506/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om dess tillämpning
502/2019
Lag om studentexamen
501/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2019
500/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för flerskiktsrör och deras kopplingar avsedda för vatteninstallationer i byggnader
499/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för kopplingar för PEX-rör avsedda för vatteninstallationer i byggnader
498/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för avloppsrör och rördelar av polypropen avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader
497/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för vattenarmaturer avsedda för vatteninstallationer i byggnader
496/2019
Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande typgodkännande av byggprodukter avsedda för vatteninstallationer och för spillvatteninstallationer i byggnader
494/2019
Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2019
485/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VI till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, och om provisorisk tillämpning av ändringarna
483/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för golvbrunnar avsedda för spillvatteninstallationeri byggnader
482/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för envägsventiler avsedda för vatteninstallationer i byggnader
481/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för mekaniska kopplingar för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader
480/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för rördelar av mässing och koppar avsedda för vatten-installationer i byggnader
478/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för vattenlås avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.