Författningsändringsregister: 2019

477/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för avstängningsventiler avsedda för vatteninstallationeri byggnader
475/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal
470/2019
Lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv
469/2019
Lag om statens förköpsrätt inom vissa områden
468/2019
Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten
466/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om godkännande av kontrollörer inom utsläpps-handeln och om utförande av verifieringsuppgifter
465/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor
464/2019
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen angående upplag, hantering och transport av eldfarlig celluloid
459/2019
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
458/2019
Lag om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
457/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2019 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
456/2019
Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel
455/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader
454/2019
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2019
450/2019
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2019
449/2019
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2018
448/2019
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 för biodling enligt antalet bisamhällen
445/2019
Lag om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer
441/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
440/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om utförande av odlingsgransking

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.