Författningsändringsregister: 2019

237/2019
Statsrådets förordning om verksamhetsställena för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
232/2019
Lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
231/2019
Lag om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
213/2019
Lag om placeringsfonder
207/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal
205/2019
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax
204/2019
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax
203/2019
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redo-visning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2019
179/2019
Lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
168/2019
Lag om avtalet med Bahamas om luftfart
167/2019
Lag om avtalet med Jamaica om luftfart
166/2019
Lag om kommunernas kulturverksamhet
165/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen med Nepal om andra fasen i vattenförsörjningsprojektet på landsbygden i Nepal
163/2019
Justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i moderskapsärenden
162/2019
Statsrådets förordning om godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i moderskapsärenden
160/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias skatteprogram
151/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2019
145/2019
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019
139/2019
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.