Författningsändringsregister: 2019

1288/2019
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1287/2019
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1286/2019
Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner
1277/2019
Lag om införselkontroll av djur och vissa varor
1275/2019
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
1274/2019
Skatteförvaltningens arbetsordning
1273/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cancerframkallande agenser
1272/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2020 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1271/2019
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2020 och 2021
1270/2019
Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
1269/2019
Statsrådets förordning om betalning år 2020 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1268/2019
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2020
1267/2019
Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete
1266/2019
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1263/2019
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer 2020–2022
1262/2019
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2020–2022
1261/2019
Försvarsministeriets förordning om Försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer 2020–2022
1260/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2020
1257/2019
Statsrådets förordning om boendemiljö och mathållning ombord på fiskefartyg
1254/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.