Författningsändringsregister: 2019

1084/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2020
1083/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2020
1082/2019
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1081/2019
Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2018
1079/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om övervakning av uppgifterna om utsläppsrätter som tilldelas gratis under handelsperioden 2021–2030
1078/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer
1077/2019
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Karelen
1076/2019
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Karelen
1074/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortsnämnden
1073/2019
Statsrådets förordning om ibruktagande av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln
1071/2019
Statsrådets förordning om utvecklingspolitiska kommissionen
1070/2019
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2020
1069/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
1068/2019
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2020
1066/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2020
1064/2019
Lag om avtalet med Mexiko om luftfart
1063/2019
Lag om avtalet med Kenya om luftfart
1062/2019
Lag om avtalet med Chile om luftfart
1058/2019
Statsrådets förordning om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1057/2019
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.