Författningsändringsregister: 2019

1055/2019
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2019
1054/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
1053/2019
Statsrådets förording Om befrielse från krav på visum för innehavare av algeriska diplomatpass
1052/2019
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/1716 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua
1051/2019
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
1050/2019
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1049/2019
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2020
1048/2019
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2019, transportbidrag för mjölk för 2018 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2019
1047/2019
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av gottgörelsen enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
1044/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
1043/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
1042/2019
Lag om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
1034/2019
III tilläggsbudgeten för 2019
1033/2019
Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster
1032/2019
Skatteförvaltningens beslut om användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatter
1031/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2020
1030/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2020
1020/2019
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
1018/2019
Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar
1017/2019
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.