Författningsändringsregister: 2019

Författningsändringar i nummerordning

903 - 801 800 - 742 739 - 657 650 - 562 561 - 481 480 - 445 441 - 303 290 - 240 239 - 151 145 - 8 7 - 3

903/2019
Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland från Malta
902/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2019–2020
901/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020
899/2019
Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
898/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020
897/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2019–2022
895/2019
Statsrådets förordning om slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världs-postföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente
894/2019
Statsrådets förordning om Världspostkonventionen
893/2019
Statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna
891/2019
Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland från Italien
890/2019
Inrikesministeriets förordning om tekniska krav för att förhindra ändring av ett föremål till ett skjutvapen samt om permanent begränsning av laddningsanordningars kapacitet och permanent förhindrande av deras funktion
888/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
872/2019
Arbetstidslag
863/2019
Lag om penninginsamlingar
862/2019
Statsrådets förordning om avtalet med Vietnam om luftfart
860/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2019–2020
830/2019
Lag om upphävande av lagen om marknadsföringsavgifter för specialväxter
808/2019
Lag om rättegång i förvaltningsärenden
802/2019
II tilläggsbudgeten för 2019
801/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer
Författningsändringar i nummerordning

903 - 801 800 - 742 739 - 657 650 - 562 561 - 481 480 - 445 441 - 303 290 - 240 239 - 151 145 - 8 7 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.