Författningsändringsregister: 2019

Författningsändringar i nummerordning

1106 - 1078 1077 - 1050 1049 - 1008 1005 - 970 969 - 891 890 - 761 760 - 709 707 - 608 607 - 501 500 - 464 ...86 - 3

1106/2019
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2020
1105/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer
1104/2019
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2020
1101/2019
Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen
1100/2019
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning
1099/2019
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020
1098/2019
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
1097/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1094/2019
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om garanterande av säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
1092/2019
Statsrådets förordning om ändringar i kapitel II-1 och IV i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, i vissa koder som anknyter till den konventionen samt i 2008 års IS-kod som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
1091/2019
Skatteförvaltningens beslut om betalning och deklaration av överlåtelseskatt
1090/2019
IV tilläggsbudgeten för 2019
1089/2019
Statsrådets förordning om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
1085/2019
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/1890 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet
1084/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2020
1083/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2020
1082/2019
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1081/2019
Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2018
1079/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om övervakning av uppgifterna om utsläppsrätter som tilldelas gratis under handelsperioden 2021–2030
1078/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer
Författningsändringar i nummerordning

1106 - 1078 1077 - 1050 1049 - 1008 1005 - 970 969 - 891 890 - 761 760 - 709 707 - 608 607 - 501 500 - 464 ...86 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.