Författningsändringsregister: 2018

823/2018
Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning
822/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2018–2019
810/2018
Statsrådets förordning om gymnasieutbildning
809/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
808/2018
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
807/2018
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut Om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
797/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
796/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar
795/2018
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen angående meddelande av uppgifter över mål rörande åtal mot innehavare av tjänst eller befattning
792/2018
Statsrådets förordning om stödjande av nationell nyhetsbyråverksamhet
789/2018
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål
783/2018
Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar
780/2018
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall
774/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
772/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om småbarnspedagogik som tillhandahålls av privata serviceproducenter
771/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
769/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2018-2019
761/2018
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
755/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer
753/2018
Statsrådets förordning om småbarnspedagogik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.