Författningsändringsregister: 2018

Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...858 - 824 823 - 753 752 - 598 595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 ...11 - 2

486/2018
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet åren 2016 och 2017
484/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
483/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
482/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
477/2018
Statsrådets förordning om avtalet med Kuba om luftfart
476/2018
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för PEX-rör avsedda för byggnaders vattensystem
475/2018
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem
474/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter
468/2018
Lag om upphävande av lagen om registrering av fartygspersonal
466/2018
Lag om upphävande av lagen om parcellers ombildande till självständiga lägenheter
460/2018
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram
458/2018
Statsrådets förordning om klassificering av slaktkroppar
457/2018
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för höstterminen 2018
455/2018
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2018/2019
447/2018
Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
446/2018
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
438/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
434/2018
Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
429/2018
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
428/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...858 - 824 823 - 753 752 - 598 595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 ...11 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.