Författningsändringsregister: 2018

Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...823 - 753 752 - 598 595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 ...11 - 2

427/2018
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet (ESP) som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och i den kod som anknyter till den
426/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
421/2018
Lag om upphävande av lagen om hundskatt
420/2018
Statsrådets förordning om Livsmedelsverket
419/2018
Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
411/2018
Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet
403/2018
Lag om upphävande av en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
398/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer
397/2018
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
393/2018
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ryssland om försäljning av lokaler i S:t Petersburg till Republiken Finlands regering
390/2018
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
389/2018
Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för förskottsbetalningar för samfund och samfällda förmåner
388/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Etiopien om Finlands tekniska stöd till ökad jämställdhet i programmet för förbättring av den allmänna utbildningen
386/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
383/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2018
382/2018
Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
371/2018
Lag om Livsmedelsverket
369/2018
Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
365/2018
Statsrådets förordning om vissa ansökningar som görs i det elektroniska inteckningssystemet
364/2018
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Etiopien om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument
Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...823 - 753 752 - 598 595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 ...11 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.