Författningsändringsregister: 2018

363/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands nationallandskap Skärgårdshavet, Tammerforsen, natur- och kulturlandskapen längs Oulankajoki, Borgå ådal och Gamla Borgå samt Olofsborg och Pihlajavesi
361/2018
Statsrådets förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar
360/2018
Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning
300/2018
Lag om avtalet med Bahrain om luftfart
299/2018
Lag om avtalet med Kuba om luftfart
295/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minimikrav på yrkeskompetens och kunskaper hos försäkringsdistributörer, personer som deltar i försäkringsdistribution och personer som ansvarar för försäkringsdistribution
294/2018
Statsrådets förordning om upprättande av ett faktablad för skadeförsäkringar, om uppgifterna i och utformningen av faktabladet samt om dess lämnande till kunden
293/2018
Statsrådets förordning om hur information om försäkring ska lämnas
278/2018
Statsrådets förordning om Patanajärvenkangas naturskyddsområde
275/2018
Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen
274/2018
Statsrådets förordning om kommersiell godstrafik som utan trafiktillstånd ska tillåtas på väg
273/2018
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
272/2018
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
270/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhandsanmälan vid laxfiske
266/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungliga sorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter
265/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar
263/2018
Statsrådets förordning om Meteorologiska institutet
253/2018
Moderskapslag
252/2018
Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
250/2018
Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.