Författningsändringsregister: 2018

Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 83 - 53 11 - 2

249/2018
Lag om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
248/2018
Lag om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
234/2018
Lag om försäkringsdistribution
233/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2018 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
231/2018
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
230/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2018
229/2018
Utrikesministeriets förordning om formuläret för återbetalningsförbindelse
224/2018
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2017
223/2018
Lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures)
221/2018
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning
220/2018
Statsrådets förordning om användning och besiktning av linbaneanläggningar
218/2018
Lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
214/2018
Lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension
212/2018
Lag om Meteorologiska institutet
201/2018
Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel
199/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning (3/VLA/2001) om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar
196/2018
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum
193/2018
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2018
191/2018
Statsrådets förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare 2018 på grund av översvämningar och kraftiga regn
190/2018
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2018
Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 83 - 53 11 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.