Författningsändringsregister: 2018

1196/2018
Statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter
1183/2018
Statsrådets förordning om Transport- och kommunikationsverket
1182/2018
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2019
1180/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
1174/2018
Lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen
1161/2018
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar
1160/2018
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1158/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
1151/2018
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1150/2018
Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer
1149/2018
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation
1148/2018
Kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport
1147/2018
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer
1146/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1145/2018
Statsrådets förordning om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
1144/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2019
1143/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2019
1140/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1138/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
1136/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.