Författningsändringsregister: 2018

1394/2018
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten
1392/2018
Statsbudgeten för 2019
1391/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
1389/2018
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2019
1388/2018
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering
1386/2018
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer för år 2019
1385/2018
Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2019–2021
1384/2018
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2019-2021
1383/2018
Justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter
1382/2018
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av dataombudsmannens byrå
1381/2018
Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen åren 2019–2021
1375/2018
Statsrådets förordning om när arbetslöshetsförsäkringspremier förfaller till betalning och om förfallodagar för arbetslöshetsförsäkringspremier
1373/2018
Statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna
1372/2018
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020
1370/2018
Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2019
1363/2018
Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet
1362/2018
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1358/2018
Lag om upphävande av lagen om bekämpning av oljeskador
1348/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
1329/2018
Lag om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.