Författningsändringsregister: 2017

788/2017
Statsrådets förordning om de numeriska värdena på energiformsfaktorerna för byggnader
787/2017
Statsrådets förordning om en ändring av bilaga I till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
783/2017
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2018
782/2017
Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion
781/2017
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2017 och om betalning av förskottsåterbäringar samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2018
780/2017
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2018
779/2017
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2018
778/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
777/2017
III tilläggsbudgeten för 2017
776/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska unionen
775/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2018
774/2017
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården
772/2017
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2018
771/2017
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2017 av inkomster som erhållits av renskötsel
770/2017
Statsrådets förordning om delegationen för samservice
769/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om livslängdskoefficient för år 2018
768/2017
Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen med Zambia om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia
767/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Den samiska kulturen
766/2017
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
765/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.