Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 ...26 - 3

764/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2018
762/2017
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2018
761/2017
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2018
760/2017
Statsrådets förordning om vissa uppgifter för Befolkningsregistercentralen
759/2017
Statsrådets förordning om befrielse från krav på visum för innehavare av indiska diplomatpass
758/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning
757/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sydafrika om förvärvsarbete för makar till anställda vid deras diplomatiska eller konsulära beskickningar samt representationer vid mellanstatliga internationella organisationer
754/2017
Lag om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner
748/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2018–2019
746/2017
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Venezuela
745/2017
Miljöministeriets förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet
744/2017
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2017
743/2017
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
742/2017
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
736/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa lagar som har samband med lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
734/2017
Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan
733/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Finlands självständighet 6.12.1917
732/2017
Statsrådets förordning om ändringar i IMDG-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
730/2017
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2017, transportbidrag för mjölk för 2016 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2017
721/2017
Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.