Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 ...26 - 3

720/2017
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
719/2017
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
717/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen
716/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa förordningar, föreskrifter och beslut i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling
715/2017
Statsrådets förordning om 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material
714/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
713/2017
Försvarsministeriets förordning om övervakning av industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsförvaltningen
712/2017
Försvarsministeriets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsförvaltningen
711/2017
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
710/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
709/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2018
708/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2018
707/2017
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
706/2017
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
701/2017
Statsrådets förordning om samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
700/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Topelius 200 år
699/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina
696/2017
Statsrådets förordning om avtalet med Mauritius om luftfart
695/2017
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2018
693/2017
Lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.