Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 ...26 - 3

692/2017
II illäggsbudgeten för 2017 30.6.2017/493
691/2017
Statsrådets förordning om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
690/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om epidemiologisk övervakning av chronic wasting disease
682/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning
680/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
679/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande i läroavtalsutbildning
678/2017
Finansministeriets förordning om sådan obetydlig ekonomisk verksamhet som avses i lagen om förhindrande av penning-tvätt och av finansiering av terrorism
677/2017
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården
676/2017
Statsrådets förordning om de objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar
675/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017–2018
674/2017
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning
673/2017
Statsrådets förordning om yrkesutbildning
672/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
671/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter
669/2017
Statsrådets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter
668/2017
Statsrådets förordning om producentorganisationer
667/2017
Statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker
665/2017
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2017/1770 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali
664/2017
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2016
663/2017
Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2016
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.