Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 ...26 - 3

662/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
661/2017
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
660/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek
658/2017
Statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden
657/2017
Statsrådets förordning om stöd till nyhets- och aktualitetsverksamheten vid kanaler som betjänar allmänintresset
654/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan
653/2017
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
652/2017
Statsrådets förordning om begränsning av utförseln av kulturföremål
648/2017
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa
647/2017
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland
646/2017
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland
645/2017
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Österbottens södra delar
644/2017
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Österbottens södra delar
643/2017
Statsrådets förordning om väsentlig information om mobilitetstjänster
637/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2013 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material
636/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2009 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material
635/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen
634/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka om luftfart
633/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om luftfart
632/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Mauritius om luftfart
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.