Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 ...26 - 3

583/2017
Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden
582/2017
Statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården
574/2017
Lag om ombud för obligationsinnehavare
572/2017
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon
568/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
567/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver
566/2017
Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för förskottsbetalningar för samfund och samfällda förmåner
565/2017
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter
564/2017
Skatteförvaltningen beslut om arbetsgivarens och prestationsbetalarens anteckningsskyldighet
563/2017
Skatteförvaltningens beslut om anteckningsskyldighet
562/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nepal om Finlands stöd till andra fasen i sektorprogrammet för utbildning
531/2017
Lag om yrkesutbildning
530/2017
Lag om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
522/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Den finska naturen
519/2017
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet
518/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåren 2017–2019
517/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov
514/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Förenade Republiken Tanzanias regering om finländskt stöd till utvecklingsprogram som gäller reformering av Tanzanias statsekonimiförvaltning
513/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2017–2018
512/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017–2018
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.