Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 245 - 195 ...26 - 3

511/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2017–2018
510/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2017–2018
509/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
506/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC som hör till området för lagstiftningen
505/2017
Lag om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
501/2017
Lantmäteriverkets arbetsordning
500/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om debitering av en avgift som tas ut hos Veikkaus Ab
497/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal
496/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2017–2018
494/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn
493/2017
Tilläggsbudgeten för 2017
491/2017
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
485/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner
478/2017
Lag om distribution av alternativa trafikbränslen
445/2017
Lag om centralen för utredning av penningtvätt
444/2017
Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
442/2017
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest
431/2017
Lag om upphävande av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden och om tillämpning av rambeslutet
430/2017
Lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området
418/2017
Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 245 - 195 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.