Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 245 - 195 194 - 159 158 - 125 ...26 - 3

341/2017
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten
340/2017
Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsteknik
339/2017
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
336/2017
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2017/2018
334/2017
Statsrådets förordning om delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt
332/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden
331/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av den andra fasen i överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för markhanteringssektorn
330/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring i överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)
320/2017
Lag om transportservice
319/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
318/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga II till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning
317/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Namibia om innovationsstödsprogram i södra Afrika
316/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
315/2017
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om kvalitetskraven för ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten samt om kontroll av sådant ytvatten
312/2017
Statsrådets förordning om trädande i kraft av lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
311/2017
Statsrådets förordning om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
309/2017
Republikens presidents förordning om Gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland
308/2017
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter som har samband med överträdelse av bestämmelserna i den Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
300/2017
Lag om statsrådets lägescentral
299/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om de hamnar för landning av fångst som avses i vissa förordningar om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 245 - 195 194 - 159 158 - 125 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.