Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 245 - 195 194 - 159 158 - 125 124 - 89 ...26 - 3

297/2017
Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag
296/2017
Lag om Hossa nationalpark
293/2017
Lag om kundinformationssystemet för företagstjänster
289/2017
Statsrådets förordning om arbetsmiljön ombord på fartyg
287/2017
Försvarsministeriets förordning om utbildning för säkerhetsmän, om särskilda behörighetskrav för den som leder en säkerhetsuppgift, om säkerhetsmännens tjänstemärke och om övervakning av användningen av maktmedel
284/2017
Statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till Keva
283/2017
Miljöministeriets meddelande om miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten
282/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
279/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2017
277/2017
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
276/2017
Statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
274/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna I, II, IV och V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
273/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
272/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
271/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga IV till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
270/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
269/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Nepal om vattenförsörjnings- och sanitetsprojekt på landsbygden
252/2017
Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
251/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
248/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 245 - 195 194 - 159 158 - 125 124 - 89 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.