Författningsändringsregister: 2017

26/2017
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
25/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av sjölagen och en lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
24/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
20/2017
Statsrådets förordning om upphävning av statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
17/2017
Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel
14/2017
Statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som ska användas för främjande av hästuppfödning och hästsport
3/2017
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2017 i de enskilda kommunerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.