195/2017

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde: Jord- och skogsbruksministeriet
Ikraftträdande: 01.05.2017
OBS: FördrS 42/2017; som bilaga samiska översättning

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.