Författningsändringsregister: 2016

963/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelningen mellan pensionsanstalterna av de kostnader som ska bekostas gemensamt
962/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel
958/2016
Statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB- utrustning och om behandling av PCB-avfall
957/2016
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om de allmänna villkoren för understöd som främjar miljövården
956/2016
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
933/2016
Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål
928/2016
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2017
926/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Parisavtalet
922/2016
Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017
918/2016
Skatteförvaltningens beslut om tidpunkten för slutförande av beskattningen av samfund och samfällda förmåner
913/2016
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
911/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
908/2016
Statsrådets förordning om delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
907/2016
Statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen
905/2016
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2016, transportbidrag för mjölk för 2015 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2016
902/2016
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år
891/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2017
890/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2017
889/2016
Justitieministeriets förordning om jordrättsingenjörernas samarbetsområden
888/2016
Justitieministeriets förordning om hovrätternas sammanträdesplatser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.