Författningsändringsregister: 2016

884/2016
Statsrådets förordning om säkerhetsskydd i statsrådet
883/2016
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
882/2016
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
881/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa författningar om ämnen som kommer i beröring med livsmedel
880/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
878/2016
Inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen
877/2016
Inrikesministeriets förordning om säkerhetsvisitation och hållande i förvar som utförs av ordningsvakt
876/2016
Inrikesministeriets förordning om utbildning för utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörsutbildning och utbildning för utbildare av ordningsvakter
875/2016
Inrikesministeriets förordning om väktares och ordningsvakters dräkt och ordningsvakters igenkänningstecken
874/2016
Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster
873/2016
Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsbranschen
872/2016
Statsrådets förordning om utbildningen och dräkten för personer som tillfälligt sköter väktaruppgifter i polisens förvaringslokaler
869/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
866/2016
Statsrådets förordning om placering av domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper
865/2016
Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas placeringsorter och domkretsar
864/2016
Statsrådets förordning om hovrätternas placeringsorter och domkretsar
863/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet
859/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om avlägsnande av vrak
853/2016
Lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare
852/2016
Lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.