Författningsändringsregister: 2016

41/2016
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2016
40/2016
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2016
39/2016
Statsrådets förordning om delegationen för likabehandlingsärenden
38/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2016
37/2016
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Alvar Aalto
31/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter
30/2016
Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
29/2016
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
22/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om en enhetlig patentdomstol och om tillämpning av avtalet
21/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för programmet `Support to East Jerusalem Hospitals´ i Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d´Aide Socio-économique (Pegasemekanismen)
7/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum
6/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis
3/2016
Justitieministeriets förordning om ansökan om att förtecknas som alternativt tvistlösningsorgan och om lämnande av information
2/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1/2016
Skatteförvaltningens föreskrift om beräkningen av räntetid

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.