Författningsändringsregister: 2016

1512/2016
Lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng
1509/2016
Lag om inkomstskatteskalan för 2017
1503/2016
Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
1494/2016
Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
1492/2016
Lag om allmänna bibliotek
1479/2016
Lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden
1465/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1463/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017–2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
1461/2016
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2017
1447/2016
Finansministeriets förordning om mottagande av rapporter om överträdelser av de bestämmelser som gäller finansmarknaden och om förfarandena för uppföljning av rapporterna vid Finansinspektionen
1440/2016
Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven
1439/2016
Statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
1438/2016
Statsrådets förordning om delegationen för el- och hissäkerhet
1437/2016
Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet
1436/2016
Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet
1435/2016
Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten
1434/2016
Statsrådets förordning om elanläggningar
1433/2016
Statsrådets förordning om hissars säkerhet
1432/2016
Statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och särskilda tekniska krav
1431/2016
Statsrådets förordning om icke-automatiska vågar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.