Författningsändringsregister: 2016

1430/2016
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1429/2016
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1428/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minskning och omvandling av pension
1427/2016
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
1426/2016
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2017
1425/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1424/2016
Skatteförvaltningens beslut om de sätt som skatteåterbäring betalas på
1421/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet och ikraftträdande av en lag om ändring av renskötsellagen
1417/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommit-tén för medicinsk forskningsetik
1416/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
1415/2016
Statsrådets förordning om redovisning och användning av Veikkaus Ab:s avkastning
1414/2016
Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
1398/2016
Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
1397/2016
Lag om offentlig upphandling och koncession
1396/2016
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2017 och 2018
1395/2016
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2017
1394/2016
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1393/2016
Skatteförvaltningens beslut om skyldighet för mottagare av förskottsåterbäring av bilskatt att anmäla ändring av hyresavtal
1392/2016
Skatteförvaltningens beslut om längden på perioder för bilskattedeklarationer av registrerade ombud och tidpunkten för att avge bilskattedeklarationer
1391/2016
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter för statistik till Europeiska kommissionen om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.