Författningsändringsregister: 2016

1390/2016
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1388/2016
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten för registrerade ombud att avge bilskattedeklarationer i maskinläsbar form
1387/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1386/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
1385/2016
Statsrådets förordning om lotsning
1384/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av en engångsersättning som betalas i stället för en fortlöpande ersättning från trafikförsäkringen på grund av en personskada
1383/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
1382/2016
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1373/2016
Statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
1371/2016
Statsrådets förordning om avkastning som betalas till arava- och räntestödslåntagare
1370/2016
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av anmälan om tillfällig skattefri användning i försäljningssyfte av ett fordon avsett för provkörning eller demonstration till Skatteförvaltningen och bokföring som krävs över användningen av fordonet
1369/2016
Skatteförvaltningens beslut om uppbörd av oljeskyddsavgift för olja som importeras från länder utanför unionen
1368/2016
Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut
1364/2016
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
1363/2016
Finansministeriets förordning om skatteuppbörd
1356/2016
Statsrådets förordning om mervärdesskatten
1355/2016
Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
1354/2016
Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
1353/2016
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2017
1351/2016
Statsrådets förordning om förhandsröstningsställen i utlandet och i landskapet Åland vid kommunalvalet 2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.