Författningsändringsregister: 2016

1335/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåren 2016— 2018
1332/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryska federationens transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik
1331/2016
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1314/2016
Statsbudgeten för 2017
1290/2016
Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
1289/2016
Lag om upphävande av lagen om penningautomatunderstöd
1288/2016
Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
1285/2016
Ungdomslag
1284/2016
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2016/1686 om införande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dem
1283/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Zambia om stödprogrammet för programmet för utvidgad social trygghet i Zambia
1281/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer
1227/2016
Lag om smittsamma sjukdomar
1225/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2017–2018
1222/2016
Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration
1221/2016
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1220/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om stöd för vård av ungskog
1219/2016
Finansministeriets förordning om Statens ekonomiska forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer
1216/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1215/2016
Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1214/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.