Författningsändringsregister: 2016

1213/2016
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1212/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2017
1211/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om sättande i kraft av fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk i landskapet Åland
1209/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken
1207/2016
Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik
1206/2016
Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning
1205/2016
Skatteförvaltningens beslut om att inte påföra skatt eller rätta beslut vid beskattningen av skatter som betalas på eget initiativ
1204/2016
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas på i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan om relationstal
1203/2016
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
1202/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om Geologiska forskningscentralens avgiftsbelagda prestationer
1199/2016
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2017–2019
1198/2016
Försvarsministeriets förordning om Försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer 2017–2019
1197/2016
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer 2017–2019
1168/2016
Inrikesministeriets förordning om passfotografier och fotografier på identitetskort
1167/2016
Statsrådets förordning om pass och identitetskort
1163/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1162/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1148/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1145/2016
Lag om Riksarkivet
1144/2016
Lag om tryckbärande anordningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.