Författningsändringsregister: 2016

1140/2016
Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
1139/2016
Lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
1137/2016
Lag om marknadskontrollen av vissa produkter
1135/2016
Elsäkerhetslag
1134/2016
Hissäkerhetslag
1133/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen
1132/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen
1131/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen
1130/2016
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
1128/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet
1127/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1126/2016
Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
1125/2016
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
1123/2016
Justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter
1122/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de arvoden som ökar pensionen för kommunalveterinärer
1121/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1120/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2017
1119/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2017
1118/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1117/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.