Författningsändringsregister: 2016

1116/2016
Skatteförvaltningens beslut om avstående från rättelse av inkomstbeskattningen
1114/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006
1099/2016
Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
1098/2016
Skatteförvaltningens beslut om användning av betalningar och återbäringar till betalning av skatter
1097/2016
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
1096/2016
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2017
1095/2016
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1094/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2017
1093/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Parisavtalet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1092/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2017–2018
1089/2016
Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
1087/2016
Lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
1082/2016
Lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner
1077/2016
Lag om konkurrensrättsligt skadestånd
1070/2016
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
1069/2016
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1063/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
1052/2016
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2016 och om betalning av förskottsåterbäringar samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2017
1051/2016
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016
1050/2016
Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.