Författningsändringsregister: 2016

1048/2016
Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
1046/2016
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå
1045/2016
Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering
1041/2016
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2017
1040/2016
Skatteförvaltningens beslut om tidpunkterna för ändring av förlängda skatteperioder
1039/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
1037/2016
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1036/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om tillämpning av överenskommelsen
1035/2016
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1034/2016
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i en utanför gemenskapen etablerad näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt
1033/2016
Statsrådets förordning om betalning år 2017 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1032/2016
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2017
1031/2016
Statsrådets förordning om krav på yrkesmässiga kvalifikationer för kreditgivare och kreditförmedlare i fråga om konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
1028/2016
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2017
1027/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel
1026/2016
III tilläggsbudgeten för 2016
1025/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
1024/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2017
1023/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2017
1022/2016
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.