Författningsändringsregister: 2016

1018/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1017/2016
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2017
1016/2016
Statsrådets förordning om delegationen för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet
1015/2016
Statsrådets förordning om kärnsäkerhetsdelegationen
1010/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i tillägget till bilagan samt ändringar i IMSBC-koden som anknyter till konventionen.
1009/2016
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter för räntebetalare som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst
1008/2016
Statsrådets förordning om kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet
1007/2016
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2017
1006/2016
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2016 av inkomster som erhållits av renskötsel
986/2016
Lag om ordningsbotsförseelser
983/2016
Lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna
982/2016
Statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016
980/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om tvångsarbete
978/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och om tillämpning av avtalet
971/2016
Lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland
969/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning för bestämning av det relationstal och grunderna för kalkylen som avses i 76 § samt om betalning av andelar som gäller fördelningssystemet som avses i 77 § i trafikförsäkringslagen
967/2016
Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod
966/2016
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2016
965/2016
Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande nationella val av Eurocode-standarder i husbyggande
964/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om livslängdskoefficient för år 2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.