Författningsändringsregister: 2014

986/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
984/2014
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
978/2014
Lag om statens skadeståndsverksamhet
969/2014
III tilläggsbudgeten för 2014
968/2014
Lag om förfarandena vid ombildande av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till ett aktiebolag
964/2014
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2015
963/2014
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
961/2014
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2015 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
959/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av förordning om fodertillsatser
957/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för fisk, kräftdjur och blötdjur samt produkter från dessa på Europeiska unionens inre marknad
955/2014
Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad
953/2014
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2015
952/2014
Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt
951/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyldighet för aktörer inom läkemedelsbranschen att föra journal enligt 22 § i lagen om medicinsk behandling av djur
950/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal
949/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om journalföring av medicinering av produktionsdjur
948/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur
947/2014
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2015
946/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
945/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.