Författningsändringsregister: 2014

810/2014
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
806/2014
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar
805/2014
Statsrådets förordning om upphävande av republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
804/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker
803/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
802/2014
Statsrådets förordning om producentorganisationer
801/2014
Statsrådets förordning om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad
798/2014
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2013
797/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Emil Wikström
796/2014
Kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och prov för utförare av enskilt godkännande av fordon
795/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar
786/2014
Statsrådets förordning om ersättning av översvämningsskador under senare hälften av 2013
782/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden
781/2014
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
780/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel
778/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
777/2014
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2014, transportbidrag för mjölk för 2013 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2014
771/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning vid innesluten användning av genetiskt modifierade djur, om klassificering av innesluten användning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder
768/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
762/2014
Lag om ombildning av Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen till aktiebolag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.